LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Linnoituspataljoona 3

Sotapolku

Klikkaa kuvakkeilla merkittyjä paikkoja saadaksesi lisätietoa kyseisestä paikasta.

Lisää henkilö

Voit lisätä palveluun uuuden henkilön. Varmista kuitenkin ensin, että henkilö ei jo löydy palvelusta käyttämällä henkilöhakua.

Lisää henkilö palveluun

Lisätietoja

Uuden pääpuolustusaseman suunnittelu käynnistyi 22.3.1940 ja sen rakentaminen jo huhtikuussa 1940. Maavoimien esikunta kiinnitti 4.5.1940 huomiota rakennettavien asemien runkomiehitykseen. Suunnittelu eteni, mutta vasta 5.12.1940 Pääesikunta antoi armeijakunnille käskyn tarvittavien linnoituspataljoonien ja erillisten linnoituskomppanioiden perustamisesta. Käskyssä määritettiin armeijakunnille näin perustettavan linnoitusjalkaväen kokonaisvahvuudet, joiden puitteissa armeijakuntien komentajat voivat määrätä yksikköjen kokoonpanot paikallisten tarpeiden mukaisesti. Linnoitusjalkaväen runko muodostettiin armeijakuntiin kuuluvasta kantahenkilökunnasta ja varusmiehistä. Tätä runkoa täydennettäisiin paikallisilla reserviläisillä, yleensä suojeluskuntalaisilla, että joukot saataisiin nopeasti asemiin. Suunnitelmaan sisältyi 14 linnoituspataljoonan ja 15 erillisen linnoituskomppanian perustaminen. (Arimo: Suomen linnoittamisen historia 1918 – 1944, s 300 – 301.)   

Miehikkälän lohkosta vastasi kesäkuussa 1941 3. Prikaati, joka oli perustanut 3-joukkueisen Linnoituskomppania 3:n (Lt.K 3) kantahenkilökunnasta ja varusmiehistä. Komppania oli viikon kertausharjoituksessa kevättalvella 1941 laajennettu harjoituspataljoonaksi Miehikkälän ja Vehkalahden reserviläisistä.                                                                                                          

SPK Lin.P 3,  27.8.41-31.12.41                  http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2927708

SPK Lin.P 3,  1941-1942 liitevihko            http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2927911

SPK Lin.P 3,   1.1.42 – 31.12.42                http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2927734

SPK Lin.P 3,  21.9.42 – 31.12.42               http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=66725

SPK Lin.P 3,  1.1.43 – 31.12.43                 http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=66734

SPK Lin.P 3,  1.1.44 – 31.7.44                   http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=66866

SPK Lin.P 3, 1.1.44 – 13.11.44                  http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=66739

SPK Lin.P 3, liitteet 1944                          http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=66740

SPK 1./Lin.P 3, 10.6.41 – 11.7.42             http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=66741

Spk 3.Lin.P 3 10.6.41 - 26.10.41  http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=2928883