LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Jalkaväkirykmentti 29, I pataljoona - Jatkosota

Homorovitsa (II ja III P:n kotiuttaminen)

22.03.1942 - Taisteluvalmiudessa

9.3. tuli 11. D:stä, jonka alaisuuteen JR 29 oli jälleen siirtynyt, käsky rykmentin ja sen II ja III pataljoonan lakkauttamisesta siten, että em. pataljoonien vanhimmat ikäluokat kotiutettaisiin ja nuorimmat siirrettäisiin I/JR 29:ään. Seuraavana päivänä kävi Rj.P 4:n johto tutustumassa II ja III P:n asemiin, ja 11.3. asemat oli luovutettu Rj.P 4:lle. II ja III P siirtyivät leirialueille Homorovitsin tien varteen järjestelyjä varten, ja siitä edelleen 20.3. Voronin kylän kautta Tokkarin asemalle. Rykmentin sotapäiväkirja 24.3.1942 klo 18.40: "Juna lähti Tokkarin asemalta, ja JR 29 oli taistelevana kokonaisuutena hajoitettu". Rykmentin kotiutetut osat purettiin junasta niillä asemilla joilta ne olivat 20.6.1941 lähteneet.

Vahvennettu I/JR 29 jatkoi aluksi asemasotaa Juksovan suunnalla 11.D:lle alistettuna (karttapiste).

Sotapäiväkirjat: