LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Väinö Emil Roikonen

Juksovanjärvi-Vaskusjärvi / I P:n Pertjärven taistelu

08.02.1942 - 17.08.1942 - Taisteluvalmiudessa

Pertjärven maastosta II ja III/JR 8 siirtyivät 8.2.1942 annetun käskyn mukaisesti hieman itään päin ja saivat vastuulleen divisioonansa itäisimmän lohkon Juksovanjärvi-Vaskusjärvi (karttapiste 40). I/JR 8 oli aluksi vielä divisioonan reservinä Pasadin kylässä, jonne se oli siirtynyt Goran taistelun jälkeen. Se siirtyi etulinjaan 20.2.1942 ja sijoittui divisioonnan uloimmaksi osastoksi lohkon länsipäähän Pertjärven eteläpuolelle (karttapiste 39), jossa sen naapurina lännessä oli ruotsinkielinen JR 61.  I P:n ja JR 8:n toisten osastojen välissä oli muita yksiköitä.

Sotapäiväkirjat:  

Peitepiirros etulinjan joukkojen ryhmityksestä ja etulinjan kulusta 11.D:n lohkolla 26.4.1942  http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=4546581

Suomen sota 1941-1945, osa 6, kartta 6: Suomalaisten ryhmitys Syvärin rintamalla 18.2.1942.

Asemasotaa saatiin "harjoitella" näissä asemissa loppukevääseen saakka. Vihollisen oli kuitenkin havaittu kevään aikana keskittävän joukkojaan Syvärin eteläpuolella olevan sillanpääaseman eteen, ja Syvärin rintaman länsipäähän painottunut ankara hyökkäys alkoi 11.4.1942. JR 8:n osalta hyökkäys kohdistui I pataljoonan rintamaosuudelle Pertjärvelle, mutta myös 6. komppania osallistui taisteluun. Monivaiheisissa ja raskaissa taisteluissa siihen osallistuneet JR 8:n osat hoitivat tehtävänsä menestyksellisesti. Rintamalinja säilyi kokonaisuudessaan entisellään Syvärin eteläpuolella. 

Sotapäiväkirjat Pertjärven taistelun ajalta:

Taistelukertomus Pertjärven taistelusta: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5240745 

Jatkosodan historia, osa 4, s. 204.

Pertjärven taistelu Sotahistorialliset kohteet -sivustolla: http://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/673/country/9/area/85/s_back/1

Kansa taisteli -lehti 10/62 http://kansataisteli.sshs.fi/Tekstit/1962/Kansa_Taisteli_10_1962.pdf s. 307 Kammonen Armas: Myttyyn mennyt vanginsieppausyritys

Kansa taisteli -lehti 3/71 http://kansataisteli.sshs.fi/Tekstit/1971/Kansa_Taisteli_03_1971.pdf s. 73 Pohjanpalo Antero: Ihmisiä kurimuksessa​