LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Jalkaväkirykmentti 8 - Jatkosota

Tulemajoki

04.07.1944 - 06.07.1944 - Taistelu

JR 8:n tehtävänä oli Tulemajoen pohjoisosassa olevan sillan puolustaminen. Joen eteläpuolelle suunniteltiin puolustuslinja, joka perustui JR 8:n II ja III pataljoonaan ja JR 8:lle alistetulle III/JR 45:lle.  I/JR 8, joka oli juuri saapunut paikalle, sijoitettiin aluksi linjan taakse reserviin. Vihollisen hyökkäyksen käynnistyttyä se jouduttiin kuitenkin siirtämään etulinjaan jo 5.7.   

Ensimmäisen taistelupäivän ankarat hyökkäykset pystyttiin torjumaan, mutta 5.7. puolustuslinja joen etelärannalla murtui ylivoimaisen vihollisen painostuksessa. Tulemajoen silta oli ehditty räjäyttää, ja osa pakenevista joukoista joutui ylittämään joen kahlaamalla ja uiden. Joen pohjoisrannalla ryhmityttiin uudelleen puolustukseen. 

6.7. vihollisen murtautuminen kuitenkin jatkui joen yli, ensin JR 8:n puolustuslinjasta etelään olleen Er.P 17:n lohkolla ja sitten myös JR 8:n lohkolla. JR 8:n I pataljoona oli ("jostain vasemmalta" tulleen käskyn perusteella) lähtenyt vetäytymään asemistaan Tulemajoen pohjoisrannalla jo illalla 5.7., mutta se pysäytettiin ja sen käskettiin palata asemiinsa. Pataljoona yritti paluuta, mutta totesi nopeasti tilanteen niin vaikeaksi, että kääntyi takaisin ja vetäytyi muiden JR 8:n joukkojen taakse varmistukseen. Myöhemmin 6.7. myös II ja III pataljoona joutuivat vetäytymään epäjärjestyksessä metsiä ja soita pitkin Käsnäselkää kohti. Myöhään illalla 6.7. saatiin käsky rykmentin kokoamisesta Käsnäsenjärven koillispuolelle.

Sotapäiväkirjat:

Jatkosodan historia, osa 6, s. 83.

Syväriltä Nietjärvelle, s. 168, 170 ja 172.

Tulemajoen silta Sotahistorialliset kohteet  -sivustolla:  http://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/app/sights/view/-/id/1182/country/9/area/90/s_back/1

Kansa taisteli -lehti 8/70 http://kansataisteli.sshs.fi/Tekstit/1970/Kansa_Taisteli_08_1970.pdf s. 255 Urpilainen Heikki: Tappelevat ne toisetkin

Kansa taisteli -lehti 6/71 http://kansataisteli.sshs.fi/Tekstit/1971/Kansa_Taisteli_06_1971.pdf s. 189 Niemelä Ahti: Tiesivätkö he​