LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Jalkaväkirykmentti 50 - Jatkosota

Kinnasvaara

03.09.1941 - 05.09.1941 - Taistelu

JR 50 käynnisti 3.9. aamulla hyökkäyksen Kinnasvaaran valtaamiseksi. Eteneminen tapahtui metsien kautta suo- ja korpimaastossa pohjois-eteläsuunnassa. Aamupäivällä rykmentin osat joutuivat kiivaaseen taisteluun vihollisosaston kanssa. Kinnasvaaran pohjoispuolella vihollisen puolustus tiivistyi. Vihollinen oli juuri aloittamassa hyökkäystä Säämäjärven takaisin valtaamiseksi, tuloksena oli kohtaamistaistelu. Hyökkäys eteni vaivoin päivän aikana pysähtyen noin kolme kilometriä Kinnasvaaran pohjoispuolella, jossa rykmentin hyökkäys keskeytettiin.

Hyökkäystä jatkettiin 4.9. klo 5 vihollisen tehdessä jatkuvasti voimakkaita vastahyökkäyksiä. Iltapäivällä saavutettiin tulivalmistelun jälkeen Kinnasvaaran pohjoispuolinen maasto. Suojujoen ranta saavutettiin rykmentin osilla klo 18.30, jolloin suomalaiset pystyivät hallitsemaan tulella joen etelärannan tietä. Kinnasvaara, pois lukien maantiesillan pohjois- ja länsilaita, oli suomalaisten hallussa klo 20 jälkeen. Yön aikana vihollinen veti joukkonsa pois joen pohjoisrannalta ja yritti tuloksetta räjäyttää joen ylittäneet sillat.

Aamulla 5.9 aloitetulla hyökkäyksellä miehitettiin Kinnasvaaran maasto lopullisesti ja Suojujoen sillan kautta tehdyllä hyökkäyksellä otettiin sillanpääasemat haltuun joen etelärannalta. Vihollinen aloitti vetäytymisen Suojujoelta ennen puoltapäivää.

JR 50:n sotapäiväkirja: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3479041 - http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3479052