LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Jalkaväkirykmentti 50 - Jatkosota

Kuuttilahti - Ruts Rudii-puro

30.11.1941 - 28.05.1942 - Taistelu

JR 50 aloitti 29./30.11. yöllä ryhmittymisen rintamavastuuseen Syvärin alajuoksulle lohkolle, jonka vasen raja oli Ruts Rudii-puro ja oikea raja Segesanjärvi - Kuuttilahden suu. Kaksi partaljoonaa ryhmitettiin etulinjaan yhden pataljoonan jäädessä reserviin etulinjan ja Segesajärven väliseen maastoon. Rykmentti otti rintamavastuun JR 23:lta ja Kevyt OSasto 10:ltä kokonaisuudessaan 2.12. klo 11 mennessä.

Vuoden 1941 lopulla aloitettiin vanhempien ikäluokkien kotiuttaminen.Vuonna 1896 syntyneet kotiutettiin kokonaan ja vuosina 1897 - 1911 syntyneistä muodostettiin divisiooniin erillisiä pataljoonia, jotka tarvittaessa voitiin kotiuttaa osastoittain. Näistä miehistä kotiutettiin noin 70 000 osan jäädessä joukkoihin huolto- ja muihin tukitehtäviin. Myös JR 50:ssä toteutettiin joukkojen nuorennus. Rykmentti koki muodonmuutoksen 5. - 7.1.1942, kaikki 30 vuotta vanhemmat miehistöön kuuluneet ja aliupseerit lomautettiin. Tilalle saatiin koulutuskeskuksista nuoria miehiä yhteensä 2 856. Tästä eteenpäin JR 50 ei ollut enää keskisuomalainen reserviläisrykmentti. Uudet asevelvolliset olivat lähinnä Keski-Pohjanmaalta ja laajemmalta alueelta keskisestä Suomesta. Upseerit ja aliupseerit olivat kotoisin eri puolilta maata pääosin Oulun - Kajaanin linjan eteläpuolelta.

Helmikuun alussa 1942 JR 50 alistettiin saksalaiselle 163. Divisioonalle, joka toimi IV Armeijakunnan johdossa. Rykmentin oma 11. Divisioona siirtyi puolustukseen Syvärin yläjuoksulle. Helmikuun alussa muutettiin rykmentin joukkojen peitenimiä, koska oletettiin käytössä olleiden nimien olevan vihollisen tiedossa. E/JR 50 sai peitenimen "Vorna", I Pataljoona "Juna", II Pataljoona "Joutsen" ja III Pataljoona "Jalusta".

Taistelutoiminta 163. Divisioonan lohkolla oli talven ja kevään aikana varsin vähäistä. Aunuksen Ryhmän komentajalta saadun käskyn mukaisesti JR 50 irrotti yhden pataljoonan käytettäväksi 13.4. - 1.6. erikoistehtäävään armeijakunnan johdossa Bulajevan suunnassa. III/JR 50 otti osaa Bulajevan eli Semenskin kelirikkotaisteluihin 15. - 24.4.1942

Asemasota Syvärin alajuoksulla oli rauhallista aikaa. Varsinaista taistelutoimintaa oli hyvin vähän. Joukot tiedustelivat vastapuolen asemia, yrittivät siepata vankeja ja tuhosivat pienehköjä paikallisia kohteita. Tarkka-ammuntatoiminta oli vilkasta rintaman molemmin puolin. Rykmentin asemasotavaihe Syvärin alajuoksulla päättyi 28.5.1942, jolloin JR 45 otti rykmentiltä rintamavastuun.

JR 50:n sotapäiväkirja: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3479139 - http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3479207 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3479215 - http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3479260