LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Jalkaväkirykmentti 50 - Jatkosota

Matrossa

19.09.1941 - 23.09.1941 - Taistelu

JR 50 aloitti etenemisen Prääsän kylästä koilliseen vesikuljetuksilla Prääsänjärven yli. Vesistön ylitys onnistui hyvin, mutta koska maantien suunnassa  hyökänneen JR 29:n eteneminen ei 20.9. edistynyt, päätti 11.Divisioonan komentaja eversti Heiskanen keskeyttää rykmentin hyökkäyksen ensimmäisen päivän osalta.

Sivustauhka maantien suunnasta oli 21.9. poistunut. JR 50 jatkoi etenemistä maastossa tien eteläpuolella. Rykmentti saavutti osillaan Matrossasta etelään johtaneen tukkitien tasan. Tiedustelupartiot selvittivät, että Matrossa oli vahvasti varustettu ja lisäksi kylän lounaisreunassa oli kaksi tykistöpatteria.

Rykmentti aloitti 22.9. aamulla vahvennetulla pataljoonalla hyökkäyksen Matrossan kylää vastaan. Vihollinen teki sitkeää vastarintaa vahvasti varustetuissa asemissaan. Kylä vallattiin pesäke pesäkkeeltä vyöryttäen klo 13.40 mennessä. Myöhemmin laskettiin, että Matrossassa oli lähes 950 erillisellä pesäkkeellä.  Hyökkäystä jatkettiin tien suunnassa lounaaseen, jossa se pysähtyi parakkikylän edustalle. Majuri Aho keskeytti hyökkäyksen.

Aamulla 23.9. hyökkäystä jatkettiin ja edellisenä päivänä valtaamattta jäänyt parakkikylä otettiin haltuun klo 7.30.

JR 50:n sotapäiväkirja: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3479075 - http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3479085