LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Aksel Rolig

Hyökkäys Valkjärvelle

29.08.1941 - 31.08.1941 - Taistelu

Hyökkäys Valkjärvelle

10. divisioona oli aloittanut hyökkäyksen 27.–28. elokuuta. Tiedustelu oli ensin suunnattu Pasurinkankaan Rekinniemenmäkeen. Taisteluosasto Kääriäisen pääosat liittyivät 28. elokuuta hyökkäykseen Punnuksen pysäkin suuntaan. Hyökkäys saavutti pientä alkumenestystä ja sitä päätettiin jatkaa 29. elokuuta kello 12.00. Tämän jälkeen hyökkäys oli kuitenkin pysähtynyt vahvaan vastarintaan. Taisteluosasto Kääriäisen pataljoonat onnistuivat 29. elokuuta tunkeutuneet syvemmälle vihollisen ryhmitykseen Pasurinkankaalla maantien ja rautatien välisellä alueella. Kevyt osasto 12 oli suojannut niiden sivustaa Rekinniemenmäen alueella.

Taisteluosasto Maskula oli koottu Kaatralamminsuon luoteispuoliseen maastoon valmistautumaan omaan hyökkäystehtäväänsä. Taisteluosasto Vänttisestä oli siirretty yksi vahvennettu pataljoona Ilmolan–Kyllästilän maastoon, jossa sen tuli olla valmiina aloittamaan 30. elokuuta eteneminen Valkjärven suuntaan joko Valkeamatkan kautta tai Vilppulan–Salokylän–Nirkkolan kautta kiertäen. Loppuosan Taisteluosasto Vänttisestä 10. divisioonan komentaja varasi omaan käyttöönsä.

Taisteluosasto Maskulan hyökkäys suunnattiin 29. elokuuta Taisteluosasto Kääriäisen oikealla puolella tavoitteenaan Valkeamatkan–Valkjärven tasa. Maskula saavutti Korpiojan pysäkin 29. elokuuta kuluessa. Oikealla Taisteluosasto Vänttinen oli aloittanut yhdellä pataljoonalla hyökkäyksensä Punnusjärven eteläpuolella tavoitteenaan Valkjärveltä etelään johtava tie. Pataljoona oli saavuttanut Nirkkolan 30. elokuuta kuluessa. Kääriäisen joukot olivat saavuttaneet Oravaniemen–Pasurin–Väärämäen tasan 30. elokuuta kuluessa. 15. divisioonan ylikulku onnistui ja se liittyi mukaan hyökkäykseen.

Taisteluosasto Maskula oli hyökännyt 10. divisioonan ryhmityksessä siis keskellä. Vasemmalla oli hyökännyt majuri Mäntylän III pataljoona ja oikealla majuri Heikkisen II pataljoona. Reservinä oli majuri Anderssonin I pataljoona. Pataljoonat olivat edenneet Raakolanjärven länsipäähän ja Punnusjärven kaakkoispäähän. Taisteluosasto jatkoi hyökkäystään suoraan lännestä ja valtasi ensin rautatieaseman ja sen jälkeen kirkonkylän. Valkjärvi oli 10. divisioonan hallussa 31. elokuuta.

”Kyllä meitä oli ihmetyttänyt kun joku kapteeni oli kävellyt Korpiojan pysäkin jälkeen junaradalla. Joku oli huutanut hänelle, että oli suojauduttava. Mutta siinä hän oli vain kävellyt ja lyyhistynyt kohta keskelle rataa. Vihollisen tarkka-ampuja oli varmasti huomannut.”

10. divisioonan hyökkäys törmäsi vihollisen käynnistämään hyökkäykseen Punnusjärven ja Vuoksen välisellä kannaksella. Vihollisen tavoitteena oli katkaista Mälkölän ja Kuusan väliset tieyhteydet. Vihollisen hyökkäys torjuttiin ja se lyötiin takaisin. 10.D pääsi etenemään Jutikkala–Simonmylly–Kauksuon länsireuna–Raakolanjärvi–Väärämäki–Luukanmäki–Kennäinmetsä–Vuoksi tasalle.