LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Aksel Rolig

Vuoksen ylitys

28.08.1941 - 29.08.1941 - Siirtyminen

Armeijakuntien uudelleenjärjestely

10. divisioonan liittäminen eversti Einar Mäkisen komentamaan I armeijakuntaan liittyi 24. elokuuta tapahtuneeseen Keski- ja Itä-kannaksella toimineiden yhtymien johtosuhteiden uudelleenjärjestelyyn. IV AK oli suunnattu Viipurin suunnalla käytävään ratkaisutaisteluun. Vuoksen–Suvannon linjan eteläpuolisten joukkojen lyöminen edellytti sillä suunnalla toimivien joukkojen lisäämistä ja toiminnan tehostamista. Laatokan luoteisrannikolla toiminut I armeijakunta ja sen divisioonat vapautuivat uusiin tehtäviin. Päämajassa päädyttiin ratkaisuun, jossa II AK:n hyökkäyskaista jaettiin oikealla sijoittuvaan II AK:n kaistaan vasemmalle sijoittuvaan I AK:n kaistaan. I AK sai divisioonien jaossa käyttöönsä 10. divisioonan, 15. divisioonan sekä I armeijakunnan tuki- ja huoltojoukot.

II armeijakunnan komentajana toimi 30. elokuuta saakka eversti Aarne Blick. Kenraalimajuri Taavetti Laatikainen oli siirtynyt väliaikaisesti IV armeijakunnan komentajaksi kenraaliluutnantti Oeschin sairastuttua.

I AK sai kaksi tehtävää. Armeijakunnan oli ryhmitettävä osa joukoistaan puolustukseen Vuoksen–Suvannon pohjoispuolelle ja estettävä vihollisen yritykset ylittää mainittu vesistö Pikku-Vuoksen ja Laatokan välisellä alueella. Armeijakunnan tuli myös osalla voimistaan ylittää Vuoksi ja vallata Valkjärven maasto ja olla valmiina jatkamaan Raudun ja Lipolan suuntiin. 15. divisioona otti 10.D:ltä vastaan Vuoksen–Suvannon tasan puolustustehtävän ja valmistautui etenemään osillaan Vuoksen eteläpuolelle.

Ryhmittyminen Vuoksen eteläpuolelle

I armeijakunnalta saamansa uuden tehtävän mukaisesti 10. divisioona antoi 26. elokuuta käskyn joukoilleen Vuoksen eteläpuolelle siirtymisestä. Divisioona siirtyi tehtävänsä luovutettuaan Punnusjärven ja Vuoksen väliselle kannakselle. Divisioonan siirtäminen Vuosalmen kautta Salmenkaitajoen länsipuoliselle alueelle alkoi 26. elokuuta. Ensimmäisenä alueelle saapui eversti Kääriäisen jalkaväkirykmentti 2 ja otti rintamavastuun 18. divisioonan joukoilta. Muutaman päivän kuluessa hyökkäyksen lähtöalueelle saapuivat Kevyt Osasto 12, Jalkaväkirykmentti 43 ja 29. elokuuta kuluessa Jalkaväkirykmentti 1. Divisioonan tuli saamansa tehtävä mukaisesti hyökätä itäkaakkoon ja luoda hyökkäyksellään edellytykset 15. divisioonan ylikululle Vuoksen yli Oravaniemen kohdalla.

Sakkolan valtaamisen jälkeen vietetyn muutaman päivän huollon, täydennysten ja ansaitun levon jälkeen myös Jalkaväkirykmentti 1 sai tehtävän siirtyä Vuoksen eteläpuolelle. Tavoitteena oli Pölläkkälän alue Äyräpään kaakkoispuolella. Rykmentin pääosat siirrettiin 28.–29. elokuuta kuorma-autoilla Konnitsan–Nasarlahden kautta. Vuoksi ylitettiin Vuosalmelta Äyräpäähän ponttonisiltaa pitkin.

Noin komppanian vahvuinen osasto marssi Vuosalmelle Vuoksen pohjoisrantaa pitkin. Marssiminen Vuoksen rannassa metsiä pitkin oli hankalaa, koska vihollisen suora-ammuntatykit häiritsivät marssijoita varsinkin alkumatkasta koko ajan. Oli tuntunut, että kun joku oli liikahtanut, niin heti oli vihollinen ampunut.